Betingelser

Når du som bruger benytter Locate it’s event-app indgår du som bruger ingen aftaler med Locate it ApS. Aftaler om arrangementer indgås mellem dig og den aktuelle leverandør.

Leverandøren er forpligtiget altid til at holde sine informationer, priser og billeder opdateret på Locate it event-app’en, så brugeren får den mest retvisende søgning.

Locate it ApS fraskriver sig således ethvert ansvar i forbindelse arrangementer og henviser til Leverandørerne